Menu


Het doel van deze site

Het hoofddoel van deze site is het verspreiden van informatie over Marrons en marronszaken aan Marrons en andere ge´nteresseerden in Nederland.

Daarbij zal de nadruk worden gelegd op actuele zaken in Nederland. Een ieder die daartoe een bijdrage kan leveren wordt gevraagd contact met ons op te nemen. Het is een jonge site in ontwikkeling.Wij stellen het op prijs als u ons bij de verdere uitbouw van deze site behulpzaam kunt zijn.

Om deze site goed te kunnen bekijken moet uw browser Javascript ondersteunen.

Als de menus niet goed in beeld komen, ondersteunt uw browser geen Javascript. ( )